Apie mus

UAB MEDININKAS - įmonė dirbanti miškininkystės srityje. Mūsų įmonės darbuotojai turi ilgametę darbų miške patirtį. Mes turime visą reikalingą techniką ir įrangą skirtą miško ruošos ir atkūrimo darbams: miško traktorius, frontalinius krautuvus pritaikytus kelių priežiūrai, priekabas su hidromanipuliatoriais, miško plūgus, pjūklus skirtus jaunuolynų ugdymams, apleistų žemių valymams, prietaisus sklypo ribų nustatymui. Mes neesame „vienadienė įmonė“ ar tarpininkai tarp miško savininko ir stambiųjų medienos ruošos įmonių. Savo darbą dirbame atsakingai, laikydamiesi įstatymų ir tvaraus miško naudojimo principų.

ĮMONĖS VERTYBĖS:

* Miško kirtimo taisyklės

* Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai

* Tvaraus miškų naudojimo principai

ĮMONĖS TIKSLAI

Padėti privataus miško savininkui tvarkyti miško plotus.

 

Nusprendę parduoti mums savo mišką su žeme, arba biržę kirtimams mes Jums garantuojame aiškią ir skaidrią, sutartimis paremtą darbų eigą. Visi kertami medžiai Jūsų miške sužymimi iki prasidedant kirtimams. Atsiskaitome už pagamintos medienos kiekius, kainą nustatant kiekvienam sortimentui (rąstams, tarai, popiermedžiams ir t.t.) atskirai. Iškirstos medienos kiekiai tikslinami medienos sandėliuose prie miško dalyvaujant miško savininkui, tvirtinami žaliavos priėmimo perdavimo aktais. Todėl Jūs gaunate maksimalią vidutinę kainą už 1 kietmetrį medienos. Esant tokiai tvarkai, mūsų įmonė nėra suinteresuota atliekant retinimo, einamuosius kirtimus kirsti pačius geriausius, stambius medžius iš kurių pagaminama daugiausiai brangios medienos – rąstų, nes mes gauname vienodas pajamas nepriklausomai nuo kertamos medienos kokybės (ar kirstume rąstus kurių kaina rinkoje didžiausia ar malkas, kurios kaina žemiausia). Taip pat neesame suinteresuoti kirsti daugiau negu numatyta miško kirtimo dokumentuose, nes nukirstos medienos kiekiai nustatomi tik dalyvaujant miško savininkui. Mes mielai Jums padėsime atkurti iškirstus ar įveisti naujus miškus.